Jacek Srokowski

Jacek Srokowski

Pogrążeni w smutku

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom z powodu tragicznej śmierci górników z Zakładu Górniczego Sobieski   składa  Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”

Praca ludzka odniesiona do Boga Stwórcy

Jak co roku, tuż przed Barbórką, pracownicy polskich kopalń przybyli na Jasną Górę, by wspólnie podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za doznane łaski i prosić o dalsze błogosławieństwa dla siebie, swoich rodzin oraz całego sektora wydobywczego. Pielgrzymkę zorganizował Krajowy Sekretariat Górnictwa…

Niech żyje nam górniczy stan!

spotkanie gwarków

Wspaniała zabawa, na stołach pyszne golonki, smaczne piwo, a poza tym przyśpiewki i zwalające z nóg dowcipy  – tak w skrócie można podsumować tegoroczną karczmę gwarecką, zorganizowaną 24 listopada wspólnymi siłami Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej i…

Skuteczność „Solidarności”!

nowelizacja ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy Prawo geologiczne i górnicze – poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. Nowe przepisy przewidują m.in. zdefiniowanie strategicznych złóż kopalin podlegających szczególnej ochronie. O nowelizację ww. ustawy od dłuższego czasu upominał się Krajowy Sekretariat Górnictwa i…

Po spotkaniu z liderem Suwerennej Polski

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego (KSGWK) NSZZ „Solidarność” spotkali się z prezesem Suwerennej Polski, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Tematem rozmów była sytuacja sektora wydobywczego w kontekście zagrożeń wynikających z wciąż zaostrzanej „polityki klimatycznej” Unii Europejskiej.…