Kongres KSGiE NSZZ Sekretariatu: czas podsumowań

Zielony ład, kryzys energetyczny i wysoka inflacja to między innymi tematy poruszane podczas Kongresu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki, który odbył się 3 października w Katowicach.

W Katowicach, w sali konferencyjnej im. Lecha Kaczyńskiego w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarności odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (KSGiE) – największego Sekretariatu w strukturach NSZZ Solidarność.

W Kongresie uczestniczyli zaproszeni goście, między innymi: Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda, Przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz, Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Wiceminister Klimatu i Środowiska oraz Wiceminister Aktywów Państwowych Piotr Pyzik.

Przed rozpoczęciem obrad uczestnicy spotkania minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich tych którzy „odeszli na wieczną szychtę”. 

Podczas spotkania wystąpili zaproszeni przedstawiciele Rządu RP. Przedstawili problemy z jakimi borykają się ich ministerstwa: transformacja energetyczna, polityka klimatyczna Unii Europejskiej, podatki za emisję CO 2 i metanu, powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, umowy społeczne dla górnictwa i energetyki, bezpieczeństwo energetyczne. Główną winą za kryzys energetyczny oraz problemy z niego wynikające obarczono wojnę na Ukrainie.

Był też czas na zadawanie pytań. Delegaci czasami w ostrych słowach zarzucali rządowi bezczynność, bierność oraz zasłanianie się Unią Europejską oraz wojną na Ukrainie. Jak podkreślono nie możemy być wykonawcą czyichś ideologii. Zwrócono uwagę na to, że kryzys energetyczny spowodowany chorą polityką „zielonego ładu” narzucaną nam przez UE zaczął się już w 2021 r. Napaść Rosji na Ukrainę przyspieszyła tylko to, o czym od dawna ostrzegaliśmy – bardzo drogie nośniki energii i ciepła, wysoka inflacja. Skoro nasze argumenty nie są uwzględniane przez UE to należy podjąć działania zmierzające do zmiany tej sytuacji, przekonywali związkowcy. Od przedstawicieli rządu oczekiwano rozmów na temat aktualizacji umowy społecznej dla górnictwa i zawarcia umowy społecznej dla energetyki. Jak podkreślono obietnice nowych miejsc pracy dla pracowników z zamykanych kopalń w nowoczesnych technologiach związanych z OZE pozostały w sferze obietnic. Jako przykład podano plany samochodu elektrycznego – IZERA.

Do zebranych delegatów przemawiał także przewodniczący KK NSZZ „S” Piotr Duda. Przewodniczący podkreślił, że obecna kadencja dobiega końca i czekają nas wybory na nową kadencją 2023-2028. Podsumował też najważniejsze działania związku w czasie pandemii i po napaści Rosji na Ukrainę. Przedstawił inicjatywy związku związane z wpływaniem na zmianę polityki klimatycznej UE. Jak podkreślił od rządu RP oczekujemy pilnej aktualizacji Polityki Energetycznej Polski. Podniósł też temat braku realizacji umowy programowej z Prezydentem Andrzejem Dudą związanej z emeryturami stażowymi. Jak podkreślił walczymy też o zgodny z ustawą odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Przekazał też informację o działaniach Solidarności związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy.

Podczas obrad przewodniczący Sekretariatu Jarosław Grzesik złożył sprawozdanie z najważniejszych tematów jakimi zajmował się Sekretariat w latach 2018-2022.

Delegaci przegłosowali i przyjęli stanowiska w następujących sprawach:

– Zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego opartego na krajowych nośnikach energii;

– Pilnego opracowania krajowych zasobów energetycznych oraz strategii dla górnictwa;

– korekta Polityki Energetycznej Państwa; 

– Docelowego modelu funkcjonowania energetyki;

– Kosztów transformacji energetyki;

– Integralności działania systemu dystrybucyjnego;

– sytuacji Obsługi Klienta w Grupach Energetycznych; 

– Systemowych regulacji dotyczących sprzedawców energii elektrycznej;

– Prawa geologicznego i górniczego;

– Dyskryminacji Członków NSZZ Solidarność; 

– Dokumentów lustracyjnych dla kandydujących do władz związku na nową kadencję.

Prezydium Rady KSGiE ustaliło datę Wyborczego Zjazdu Delegatów na kadencję 2023–2028 – 27 czerwca 2023 r.

Źródło: www.tysol.pl