Władze

Przewodniczący
Prezydium Rady KSGiE
Członkowie Rady KSGiE
Członkowie Komisji Rewizyjnej KSGiE

Jarosław Grzesik

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” .
Urodzony 19.02.1964 r.
Z górnictwem związany od 35 lat.
Od 2002 roku pełni funkcję Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni „Bobrek”. 
W 2007 i 2011 roku został wybrany na czteroletnie kadencje przez pracowników Kompanii Węglowej S.A. na Przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – organu reprezentacji wszystkich pracowników Spółki.
W Kompanii Węglowej S.A. pełnił funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej S.A.
Od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Węglokoks Kraj Sp. z o.o.
Od 2011 do 2018 r. roku pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność oraz Wiceprzewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
27 czerwca 2018 r. został wybrany na funkcję przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.