Władze

Przewodniczący
Prezydium Rady KSGiE
Członkowie Rady KSGiE
Członkowie Komisji Rewizyjnej KSGiE

Jarosław Grzesik

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.
Urodzony 19.02.1964 r.
Z górnictwem związany od 1983 roku.
Od 2002 roku pełni funkcję Przewodniczącego Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w kopalni „Bobrek”. 
W 2007 i 2011 roku został wybrany na czteroletnie kadencje przez pracowników Kompanii Węglowej S.A. na Przewodniczącego Rady Pracowników Kompanii Węglowej S.A. – organu reprezentacji wszystkich pracowników Spółki.
W Kompanii Węglowej S.A. pełnił funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Kompanii Węglowej S.A.
Od 2015 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Węglokoks Kraj sp. z o.o.
Od 2011 do 2018 r. roku pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność oraz Wiceprzewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
W czerwcu 2018 r. został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. W czerwcu 2023 r. ponownie został wybrany na to stanowisko.