Jak co roku do Czarnej Madonny…

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność zaprasza do udziału w XXXI Pielgrzymce Górników na Jasną Górę, która odbędzie się w niedzielę, 21 listopada. 

Jak co roku do Czarnej Madonny…

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pielgrzymka – z powodu sytuacji związanej z pandemią – miała bardzo skromny charakter. Uczestniczyły w niej dwa poczty sztandarowe, przedstawiciele Solidarności oraz zaproszeni goście.

Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się od zbiórki uczestników i pocztów sztandarowych przy kościele św. Barbary w Częstochowie i to stamtąd po godz. 10.00 rozpocznie się przemarsz na Jasną Górę. Górnicy złożą kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia błogosławionego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a potem wezmą udział w drodze krzyżowej.

O godz. 12.30 odbędzie się msza w Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowana pod przewodnictwem ks bp. Pawła Stobrawy oraz kapłanów: kapelana KSGiE ks. prał. Bernarda Czerneckiego, o. Jana Zinówko, ks. prał. Jana Żaka, ks. Grzegorza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia i ks. Grzegorza Stolczyka.

Po nabożeństwie będzie miał miejsce akt zawierzenia Braci Górniczej i ich rodzin Matce Najświętszej.

Górnikom-pątnikom będzie towarzyszyć w czasie pielgrzymki Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyrekcją Dariusza Kasperka.