Kontakt z nami

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki
ul. Floriana 7
40-286 Katowice
Tel.: 32-253-9158 lub 32-353-8425 wew. 216
Fax: 32-259-8720
Mail: sgie@sgie.pl