Jest nas 70 tysięcy związkowców. To siła!

W dniu 27 czerwca odbył się w Zakopanem IX sprawozdawczo-wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”. Kongres wybrał władze na nową kadencję. Przewodniczącym Rady Krajowego Sekretariatu ponownie wybrano Jarosława Grzesika, który był jedynym zgłoszonym kandydatem. Otrzymał 62 głosy.

Kongres wybrał także Radę Krajowego SGiE. Składając sprawozdanie z działalności Krajowego Sekretariatu, Jarosław Grzesik podkreślił udział SGiE w czteroletnich działaniach Komisji Krajowej oraz wpływ na zachowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski wobec zagrożeń narzucanych rozwiązań przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej.

Goszczący na Kongresie szef Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda również podkreślał znaczenie działań Związku w tej dziedzinie. Piotr Duda przedstawił problemy w polityce i gospodarce kraju, na rozwiązanie których znaczący wpływ miał Związek. Wśród nich znalazły się m.in. uzyskanie prawnej podstawy dialogu społecznego, wprowadzenie emerytur pomostowych i ustawowej ochrony działaczy związków zawodowych.

NSZZ „Solidarność” jest Związkiem skutecznym – powiedział przewodniczący. Piotr Duda podkreślił też, że jest Związkiem niezależnym od polityki.

W dyskusji nad sprawozdaniem i programem SGiE głos zabrał gość Kongresu Kazimierz Grajcarek, który mówił o zagrożeniach dla Polski ze strony narzucanego przez UE Zielonego Ładu i o koniecznym sprzeciwie rządu wobec wymuszanych rygorów.

Ten wątek poruszał też szef Solidarności w KWB Turów Wojciech Ilnicki.

Atak na Turów to początek. Dzisiaj Berlin i Bruksela żądają zamknięcia naszej kopalni, a jutro wszystkich kopalń. Pojutrze Polska stanie się kolonią – alarmował.

Jarosław Grzesik przekonywał zaś: Tylko razem możemy coś zrobić. Jest nas w SGiE co najmniej 70 tysięcy aktywnych związkowców. To siła.

Kwestia Turowa znalazła zresztą wyraz w jednym z kilku stanowisk Kongresu. 

„Ostatnie wydarzenia związane z Turowem, które przytaczają politycy opozycji w kampaniach wyborczych, jednoznacznie pokazują kto ma Polskę, jej bezpieczeństwo i suwerenność w sercu a kto działa na szkodę Narodu polskiego, będąc na „garnuszku” obcych państw, godząc w dobre imię pracowników, związkowców broniących miejsc pracy, wszystkich Polaków. Polska jest i będzie Polską, patriotyczną, demokratyczną, niepodległą, wolną tylko wtedy, gdy nie pozwolimy sobie na dyktat największych graczy Unii Europejskiej i wschodu. Dyktat narzucony nam Polakom i mocno wspierany przez polityków, kolaborujących w sądach, trybunałach „niesprawiedliwości” UE, wiecowych kłamców, którzy na przykładzie Turowa odsłaniają swoje prawdziwe oblicze, dając znać po której stronie barykady stoją i którym jest obojętny los tysięcy polskich górników, ich rodzin i wszystkich mieszkańców tego regionu” – czytamy w stanowisku Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”.

Poniżej prezentujemy treści wszystkich stanowisk, jakie podjęli delegaci IX Kongresu SGiE.

Wśród gości Kongresu Krajowego SGiE byli m.in. wiceministrowie resortów klimatu i środowiska oraz aktywów państwowych, a także prezesi PGG i PGE oraz wiceprezes Orlenu. 

Źródło: Tysol.pl