Łączymy się z w żalu i modlitwie

Piotrowi Dudzie, przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, najszczersze kondolencje z powodu śmierci Mamy składa Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.
 

Naszemu Koledze i Przyjacielowi
Piotrowi Dudzie
Przewodniczącemu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

szczere wyrazy współczucia
po śmierci

Mamy

składa Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

W tej trudnej chwili łączymy się z Tobą i Twoimi bliskimi w żalu i modlitwie