Rusza strategiczny projekt dla polskiego górnictwa

Projekt o akronimie DynGOSP ma być narzędziem do dynamicznego zarządzania branżą węglową na wszystkich poziomach: od produkcji – do odbiorcy końcowego. Realizuje go konsorcjum, w którego skład wchodzi Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Instytut Techniki Górniczej KOMAG, a pilotaż wdrażany będzie w spółce Tauron Wydobycie. W poniedziałek, 10 lipca, w Jaworznie podpisano porozumienie w tej sprawie.
Pełna nazwa projektu to: „Dynamiczne zarządzanie zapotrzebowaniem, produkcją, gospodarką zasobami i logistyką dystrybucji węgla kamiennego w gospodarce realizującej dekarbonizacyjny miks energetyczny”. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, którego liderem jest Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, partnerem merytorycznym Ministerstwo Aktywów Państwowych, a partnerem naukowym Instytut Techniki Górniczej KOMAG.
Nowatorski projekt, który jego autorzy określają jako najważniejszy od lat w polskim górnictwie, doceniony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IX konkursu – Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pod nazwą „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG”. NCBiR na jego realizację przyznał dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln zł.
W uroczystej inauguracji projektu udział wzięli: Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, prof. Krzysztof Galos, dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, prof. Dariusz Prostański, dyrektor Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Jacek Pytel, prezes Taurona Wydobycie, Roman Gąska, wiceprezes Taurona Wydobycie oraz Stanisław Kłysz, szef „Solidarności” w Tauronie Wydobycie.
Jak pokreślił dr inż. Artur Dyczko, który zarządza projektem, celem przedsięwzięcia jest opracowanie kompleksowego systemu zarządzania gospodarką węgla kamiennego w kraju, w relacji od złoża do odbiorcy końcowego w perspektywie do roku 2050. Pilotaż w Tauronie Wydobycie ma potrwać 33 miesiące, a następnie – jeśli doświadczenia okażą się pozytywne – system ma zostać rozszerzony na wszystkich krajowych producentów węgla energetytcznego.
Główne rezultaty projektu mają obejmować budowę nowoczesnej koncepcji zarządzania zasobami złóż węgla kamiennego bazującej na opracowaniu dynamicznej bazy zasobowej węgla kamiennego określającej, bezdyskusyjnie, ilość zasobów wydobywalnych, oszacowanych zgodnie z procedurami wymaganymi przez międzynarodowy standard wykazywania zasobów JORC Code. Natomiast jego „sercem” będzie system zarządzania sektorem górnictwa węgla kamiennego w Polsce obejmujący zapotrzebowanie, produkcję, składowanie, gospodarkę zasobami i logistykę dystrybucji.

– Naszym celem jest dostarczenie branży wydobywczej oraz właścicielowi (Skarbowi Państwa – red.) innowacyjnej koncepcji gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce wykorzystującej docelowo zestaw narzędzi do modelowania, planowania i harmonogramowania produkcji górniczej, pozwalających zweryfikować potencjał zasobowy posiadanych złóż i zaplanować jego optymalne wykorzystanie zapewniające ostatecznie suwerenność energetyczną kraju – podkreślił w swoim wystąpieniu Dyczko

Przed nami rewolucyjna szansa na zmianę podejścia do zarządzania zapotrzebowaniem, produkcją, gospodarką zasobami i logistyką dystrybucji węgla kamiennego w Polsce. Będziemy bacznie przyglądać się postępom naukowców. Wierzę, że nasza wspólna praca pozwoli w przyszłości skutecznie bronić się przed turbulencjami, z jakimi mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku, stając się przedmiotem szantażu energetycznego będącego wynikiem barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę – wskazał wiceminister Wesoły.
Jak zaznaczył Jarosław Grzesik, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność od lat domaga się wdrożenia skutecznej strategii gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce.

– Uważam, że nadszedł już czas, aby wreszcie stanąć przed polskimi górnikami i energetykami i powiedzieć im prawdę w kwestii dalszego funkcjonowania polskiego przemysłu wydobywczego oraz energetyki opartej o rodzime nośniki energii. Od dłuższego czasu, a w szczególności od napaści Rosji na Ukrainę, opinia publiczna karmiona jest wieloma sprzecznymi informacjami na temat bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej naszego państwa. Mało tego, nasilają się zjawiska prowadzące wprost do jeszcze szybszej likwidacji polskiego górnictwa, a co za tym idzie, energetyki opartej o rodzime nośniki energii. Czas dać im odpór – argumentował związkowiec.

– Od początku popierałem pomysł przygotowania przez środowisko naukowe spójnej koncepcji gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego dla całej branży. Mogę zapewnić, że będziemy śledzić wyniki tych prac i oczekiwać ich wdrożenia. Może wreszcie ktoś będzie miał odwagę powiedzieć nie tylko nam, ale i Brukseli, ile tak naprawdę zasobów węgla mamy w Polsce. A zatem do pracy – dodał Grzesik.
Szef Taurona Wydobycie Jacek Pytel nie krył zadowolenia, że system zarządzania górnictwem będzie w pierwszej kolejności testowany w kopalniach spółki.

– Nasze doświadczenia staraliśmy się przekazać autorom projektu już w trakcie przygotowania wniosku aplikacyjnego. Ze swej strony chciałem zapewnić, że nasze zaangażowanie w realizację projektu będzie odpowiednio duże. Nasze zakłady górnicze mają perspektywiczne zasoby węgla. Sprawdzimy, zinwentaryzujemy i zaplanujemy ich wydobycie z pożytkiem dla wszystkich interesariuszy – zaznaczył Pytel.

Jestem bardzo zadowolony z faktu, że to właśnie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa realizujący od ponad 35 lat projekty mające na celu opracowywanie rozwiązań służących rozwojowi naszego kraju w obszarze surowcowym i energetycznym, będzie realizował tak ważny i ambitny projekt dla polskiej gospodarki – stwierdził prof. Galos.

Kompleksowy system zarządzania węglem kamiennym w relacji od złoża do odbiorcy końcowego, obejmujący zarządzanie strumieniami surowców podlegających ciągłej i zautomatyzowanej inwentaryzacji zwałów i hałd zapewne będzie rewolucjonizował dotychczasowe podejście do gospodarki całym sektorem wydobywczym, choć ja bym chciał, aby przede wszystkim wpłynął na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wierzę, że wspólnie dokonamy tego przełomu – czego sobie i Państwu życzę – dodał dyrektor IGSMiE PAN.

źródło: nettg.pl