Wyrazy współczucia

Jarosławowi Grzesikowi

Przewodniczącemu Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki

NSZZ „Solidarność”

najszczersze wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci

OJCA

składa Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”