Spełnienie obowiązku informacyjnego (art. 13 RODO)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. nowych regulacji o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych…