Decyzja o manifestacji w Luksemburgu

Rada Krajowa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (SGiE) podjęła decyzję o zorganizowaniu manifestacji przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 22 października br. Decyzja ta jest odpowiedzią na decyzję TSUE zagrażającej bezpieczeństwu energetycznemu naszego Kraju.

Przypomnijmy, TSUE zobowiązał niedawno Polskę do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Kopalni „Turów”.

Jarosław Grzesik, szef Sekretariatu w podjętym 24 września br. stanowisku SGiE zaapelował o liczny udział przedstawicieli organizacji związkowych w planowanym wydarzeniu.

„Być może jest to ostatni moment, by pokazać naszą determinację, nasz gniew i niezadowolenie z próby pozbawienia Polski suwerenności w zakresie polityki energetycznej!” – czytamy w niedawnym stanowisku związku.