Manifestacja w Luksemburgu coraz bliżej

6 października br. Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (SGiE) złożony wniosek do Departamentu Przestrzeni Publicznej, Festiwali i Targów miasta Luksemburg o zezwolenie na organizację manifestacji liczącej 2000 osób. Jarosław Grzesik, szef Rada Krajowa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność (SGiE) ponownie zaapelował o liczny udział przedstawicieli organizacji związkowych NSZZ Solidarność w planowanej na 22 października manifestacji w Luksemburgu. 

Manifestacja w Luksemburgu coraz bliżej

Przypomnijmy, Rada SGiE) podjęła decyzję o zorganizowaniu manifestacji przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w dniu 22 października br. Decyzja ta jest odpowiedzią na działania TSUE zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu naszego Kraju. TSUE zobowiązał niedawno Polskę do zapłaty kary pieniężnej w wysokości 500 tys. euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w Kopalni „Turów”.

Szef Sekretariatu Zwraca jednak uwagę w piśmie kierowanym do szefów sekretariatów branżowych oraz regionów o dopilnowanie, by w wyjeździe uczestniczyły wyłącznie osoby posiadające ważny Unijny Certyfikat COVID ze względu na obowiązujący w Luksemburgu System CovidCheck dopuszczający do udziału we wszelkich wydarzeniach objętych tym systemem wyłącznie osoby, które zostały zaszczepione, wyleczone lub uzyskały negatywny wynik testu wykonanego na miejscu.