Nie dla „tłustych kotów” w PGE GiEK SA!

„Stanowczo sprzeciwiamy się, aby interes polityczny był nadrzędnym celem i miał negatywny wpływ w tak ważnym momencie naszego funkcjonowania na nasze dalsze losy tysięcy ludzi związanych z PGE GiEK S.A. z pełną stanowczością, jako Strona Społeczna oświadczamy, że jeżeli strona właścicielska wróci do nomenklatury starych tłustych kotów i ich kolesiów to zaprzestaniemy dalszych, daleko idących rozmów w sprawach czekającej nas Transformacji Energetycznej” – stanowczo podkreślają w piśmie skierowanym do wicepremiera Jacka Sasina przedstawiciele organizacji związkowych działających w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Związkowcy podkreślają, iż PGE GiEK S.A. znajduje się obecnie w bardzo trudnej sytuacji – politycznie, ekonomicznie, społecznej spowodowanej szaleństwem „Zielonego Ładu” i Transformacją Energetyczną, związanym z tym wydzieleniem aktywów związanych z energetyką konwencjonalną do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz dodatkowo problemami związanymi z wnioskiem Republiki Czeskiej do TSUE w sprawie Turowa. 

„Oczekujemy, że w okresie wyzwań jakie przed nami stoją, Spółką będzie zarządzała osoba kompetentna, odpowiedzialna, przygotowana merytorycznie, która przy akceptacji strony społecznej, w duchu dialogu społecznego, bezkonfliktowo jest w stanie przeprowadzić ten nieuchronny proces transformacji” – piszą związkowcy. „Nie dopuszczamy myśli, że w chwili gdy rozpoczęliśmy intensywne rozmowy o kierunku dalszego funkcjonowaniu Spółki, Umowie Społecznej, Gwarancjach Pracowniczych – czym zapewniamy spokój społeczny w naszych Oddziałach, duchy nieudaczników z przeszłości, którzy zaprzepaścili swoją szansę a wręcz doprowadziły do np. obecnej sytuacji w Turowie poprzez swoje zaniedbania, brak wiedzy i nieudolność próbują ingerować i ze swoją starą gwardią wrócić do łask i władzy rękoma i ustami niektórych parlamentarzystów”.

Ich zdaniem niektórzy politycy, jak wskazana w ich piśmie, Poseł Małgorzata Janowska chce mieć wpływ na decyzje personalne związane w GK PGE a w szczególności PGE GiEK S.A., próbując wskrzesić niechciane w Spółce „duchy przeszłości”. 

„Potwierdzeniem naszych spostrzeżeń niech będzie fakt, że do chwili wysłania tego pisma do Pana Premiera, pomimo wyboru przez Radę Nadzorczą nowego Prezesa PGE GiEK S.A. nie została upubliczniona informacja o Jego wyborze.  Bezsprzecznie świadczy to o walce politycznej osób mających wpływ na obsadę ważnych stanowisk w Spółkach Skarbu Państwa w wyniku wpływów a być może szantażu osób trzecich co dziwne najczęściej sympatyzujących z lewicowymi związkami przeciwnymi restrukturyzacji w górnictwie i energetyce i nie biorących udziału w rozmowach na ten temat” – oceniają kategorycznie sygnatariusze pisma.