Pogrążeni w smutku

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom z powodu tragicznej

śmierci górnika w kopalni Bobrek w Bytomiu

składa

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”