Pogrążeni w smutku

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia i żalu Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom z powodu tragicznej śmierci górników z Zakładu Górniczego Sobieski  

składa 

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”